DIN (Deutsche Industrie Norm)

DIN 17455 

Rury okrągłe niewyżarzane ze stali nierdzewnych do ogólnych zastosowań 

DIN 17456

Rury okrągłe bezszwowe ze stali nierdzewnych do ogólnych zastosowań 

DIN 17457

Rury okrągłe spawane ze stali austenitycznych do szczególnych zastosowań

DIN 17458 

Rury okrągłe bezszwowe ze stali austenitycznych do szczególnych zastosowań 

DIN 2353 

Rury i złączki gwintowane z obrączkami zacinającymi 

DIN 2642 

Tolerancja dla bezszwowych rur ze stali nierdzewnych 

DIN 2643 

Tolerancja dla spawanych rur ze stali nierdzewnych 

DIN 2527

Kołnierze zaślepiające PN6

DIN 2576 

Kołnierze płaskie do spawania PN10 

DIN 2605 

Kolana 

DIN 2615 

Trójniki 

DIN 2616  

Redukcje 

DIN 2617 

Zaślepki (dennice) 

DIN 2642  

Wywijki i kołnierze luźne PN10

 

DIN (Deutsche Industrie Norm)

DIN1629

Rury bez szwu okrągłe ze stali węglowej dla specjalnych wymagań

DIN1630

Rury bez szwu okrągłe ze stali węglowej dla szczególnie wysokich wymagań. Techniczne warunki dostaw.

DIN2391-1

Rury stalowe precyzyjne bez szwu ze szczególną dokładnością wymiarów.

DIN2391-2

Rury stalowe precyzyjne bez szwu ze szczególną dokładnością wymiarów. Techniczne warunki dostaw

DIN2393

Rury stalowe ze szwem precyzyjne o podwyższonej dokładności Część 1-Wymiary Część 2-Warunki techniczne dostaw.

DIN2394

Rury stalowe ze szwem precyzyjne kalibrowane Część 1-Wymiary Część 2-Warunki techniczne dostaw.

DIN 2440

Rury stalowe. Rury gwintowane średnie.

DIN2441

Rury stalowe. Rury gwintowane ciężkie.

DIN2448

Rury stalowe bez szwu. Wymiary, masy nominalne.

DIN2458

Spawane rury stalowe. Wymiary, masy odnoszące się do długości.

DIN17120

Rury spawane ze stali konstrukcyjnych zwykłej jakości.

DIN17121

Rury okrągłe bez szwu ze stali ogólnego przeznaczenia do konstrukcji stalowych. Techniczne warunki dostaw.

DIN17172

Stalowe rury do transportu cieczy palnych i gazu.

DIN17173

Rury stalowe bez szwu do niskich temperatur. Warunki techniczne dostaw

DIN17174

Rury bez szwu ze stali drobnoziarnistych konstrukcyjnych. Techniczne warunki dostaw.

DIN17175

Rury bez szwu ze stali żarowytrzymałych. Techniczne warunki dostaw.

DIN17179

Rury okrągłe bez szwu z drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych do zastosowań szczególnych. Techniczne warunki dostaw.

 

tolerancje

 

DIN 2462 / ANSI B 36.19

tolerancje wykonania rur bezszwowych

DIN 2463 / ANSI B 36.19

tolerancje wykonania rur spawanych

ISO 1127

wymiary, tolerancje oraz wagi rur ze stali nierdzewnych.

 

ASTM (American Society for Testing and Materials) 
ASME (American Society of Mechanical Engineers) 

ASTM/ASME A 182

Złączki, kołnierze i zawory kute ze stali nierdzewnych

ASTM/ASME A 213  

Rury bezszwowe ze stali nierdzewnych do wymienników ciepła, parników i wyparek

ASTM/ASME A 269

 Rury spawane oraz bezszwowe ze stali nierdzewnych, obejmujące ścisłe tolerancje - do ogólnych zastosowań 

ASTM/ASME A 403  

Złączki ze stali nierdzewnych

ASTM/ASME A 409 

Rury spawane ze stali nierdzewnych o dużych średnicach do przemysłu żrącego lub żaroodpornego 

ASTM/ASME A 450 

Generalna norma dla rur wykonanych z węglowych, ferrytycznych i austenitycznych stopów stali   

ASTM/ASME A 473 

Odkuwki ze stali nierdzewnych i żaroodpornych 

 

wg ASTM (American Society for Testing and Materials)
ASME (American Society of Mechanical Engineers)

 

ASTM A 312

rury bezszwowe i spawane, obowiązkowe próby nieniszczące (próba hydrostatyczna lub prądami wirowymi)

rury spawane bez metalu dodatkowego (spoiwa)

obowiązkowo wyżarzane

ASTM A 358

rury spawane elektrycznie do instalacji w wysokich temperaturach

spawane z dodatkiem spoiwa

obowiązkowo poddawane próbie radiograficznej (lub zamiennie prądami wirowymi)

ASTM A 269

rury bezszwowe i spawane do ogólnego przeznaczenia

ASTM A 249

rury spawane do produkcji kotłów, przegrzewaczy, wymienników ciepła, kondensatorów

ASTM A 270

rury bezszwowe i spawane do przemysłu spożywczego o wysokich wymogach dotyczących wykończenia powierzchni

ASTM A 554

rury spawane do celów konstrukcyjnych i dekoracyjnych

 

ANSI (American National Standards Institute) 

ASME B 16.5

 Kołnierze ze stali nierdzewnych wg ASTM 

ASME B 16.9

 Złączki ze stali nierdzewnych wg ASTM 

ASME B 16.11

 Złączki kute ze stali nierdzewnych bez gwintu lub z gwintem wg ASTM   

 

PN-EN (Norma Europejska)

PN-EN 10204

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli

PN-EN 10208-1

Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A

PN-EN 10208-2

Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań B

PN-EN 10210-1

Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10210-2

Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

PN-EN 10216-1

Rury stalowe do urządzeń ciśnieniowych. Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej.

PN-EN 10216-2

Rury do zastosowań ciśnieniowych. Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej.

PN-EN 10216-3

Rury do zastosowań ciśnieniowych. Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych.

PN-EN 10216-4

Rury do zastosowań ciśnieniowych. Rury ze stali niestopowych i stopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze obniżonej.

PN-EN 10216-5

Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję

PN-EN 10217-1

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy.Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej

N-EN 10217-2

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

PN-EN 10217-3

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych

PN-EN 10217-4

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 4: Rury zgrzewane elektrycznie ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej

PN-EN 10217-5

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

PN-EN 10217-6

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy Część 6: Rury ze stali niestopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej

PN-EN 10217-7

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy Część 7: Rury ze stali odpornych na korozję

PN-EN 10219-1

Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10219-2

Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne

PN-EN 10240

Wewnętrzne i /lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczące powłok wykonanych przez ocynkowanie ogniowe w ocynkowaniach zautomatyzowanych

PN-EN 10224

Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10266

Rury stalowe, złączki i kształtowniki zamknięte konstrukcyjne. Symbole i definicje terminów stosowane w normach wyrobu

PN-EN 10296-1

Rury stalowe ze szwem o przekroju okrągłym do zastosowań mechanicznych i ogólno technicznych. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury ze stali niestopowych i stopowych

PN-EN 10296-2

Rury stalowe ze szwem o przekroju okrągłym do zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Stale odporna na korozję

PN-EN 10297-1

Rury stalowe okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury ze stali niestopowej i stopowej

PN-EN 10297-2

Rury stalowe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Stale odporne na korozję

PN-EN 10305-1

Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury bez szwu ciągnione na zimno

PN-EN 10305-2

Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze szwem ciągnione na zimno

PN-EN 10305-3

Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 3: Rury ze szwem kalibrowane na zimno

PN-EN 10305-4

Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 4: Rury bez szwu ciągnione na zimno na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne

PN-EN 10305-5

Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 5: Rury ze szwem kalibrowane na zimno o przekroju kwadratowym i prostokątnym

PN-EN 10305-6

Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 6: Rury ze szwem ciągnione na zimno przeznaczone na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio